martes, 5 de diciembre de 2006

A Bioloxía,
ciencia experimental

jueves, 23 de noviembre de 2006

A Ciencia da Bioloxía

A bioloxía esa ciencia imprescindible para toda persoa con ansias de acercarse ao saber, ao coñecemento do funcionamento do mundo, do ser e do non ser.
Máis aínda sendo imprescindible o seu coñecemento non é dabondo tratado nos plans de estudo, tanto no ensino obrigatorio como no postobrigatorio.
As horas adicadas ao estudo das Ciencias en xeral, é a todas luces insuficiente para acadar, xa non un dominio, senón unha base no coñecemento científico. En 1º ESO na asignatura de Ciencias da Natureza hai tres horas á semana, en 2º ESO só dúas, as mesmas que en 3º ESO na asignatura de Bioloxía e Xeoloxía, para pasar a tres horas en 4º ESO, pero iso sí con carácter !opcional¡
Xa no Bacharelato, Bioloxía e Xeoloxía en 1º e Bioloxía en 2º teñen catro horas á semana e son obrigatorias só no Bacharelato de Ciecias da Saúde